Låneinformasjon

Låneopptak

Det er mange måter å ta opp lån på. Du kan skrive en søknad på papir og sende inn til banken. Dette blir vanskeligere og vanskeligere. Det mest vanlige og brukte alternativet er elektroniske søknader. Dette kan være litt misvisende for noen da man kanskje kan tenke seg en søknad. Lånesøknadene er i dag mer en internettportal eller en internettside hvor du fyller inn ganske enkel informasjon. Ser vi på Samblas forbrukslån må du først sette lånebeløpet, deretter nedbetalingstiden. Deretter må du velge om du skal bruke pengene på nedbetaling eller om du skal bruke pengene på noe nytt. Dette har jo en innvirkning på gjeldsbildet ditt. Skal du bruke pengene på nedbetaling av annen gjeld vil ditt personlige totale gjeldsbilde være uforandret.

Personlig informasjon

Når du søker på forbrukslån på internett, og helt sikkert i andre medier, må du informere banken om hvem du er og hvordan din private økonomi er. Sambla for eksempel krever at du oppgir fødselsnummer, mobiltelefonnummer, utdannelse, antall barn, e-post og sivilstatus. All denne informasjonen brukes for å identifisere deg og hvem du er. Beskrivelsen av deg og hvordan din familie er satt sammen bruker banken til å beregne hvor mye penger du trenger for å betale for mat og andre levebehov.

I tillegg til informasjon om deg trenger Sambla også informasjon om din husholdning. Det er spesielt ditt arbeidsforhold som er viktig for banken å vite. Typen arbeidsforhold og hvordan arbeidsforholdet er strukturert er det banken spesielt vil vite. Når dette er valgt må du også oppgi hva slags boforhold du har. Eier du egent hus er dette veldig bra. Bor du hos foreldre er dette også ganske fint da det ofte ikke koster noe. Når du leier hus så betyr dette at det går en kostnad til noe som ikke skaper en verdi for deg. Ved å eie bolig så har du som privatperson formue. Formuen vokser med husbetalingene.

Gjeld

Gjeld og inntekt er de viktigste faktorene i en lånesøknad. Når du søker på lån vil banken alltid vite om du tjener penger og hvor mye av disse pengene som er bundet opp i lån. Det kan fort bli nokså mye av din faste inntekt som låser seg opp i nedbetaling av gjeld. Det skal ikke så mye til før hele ens faste inntekt blir brukt på huslån, forbrukslån og andre type lån. Tenkt deg at du får utbetalt 35.000 kroner etter skatt. Hvis du da bruker rundt halvparten på hus sitter du igjen med 17.500 kroner. Du skal ikke ta opp så mye forbrukslån før du ikke har veldig mye igjen å leve for. Tenk deg at du også skal betale for bil, bensin, forsikringer og annet fra dette beløpet. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor bankene trenger all denne informasjonen. Det er akkurat disse fellene folk kan ramle i som bankene helst vil unngå.